Quiz z nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w quizie!
1. Ile waży napęd RADES-1?
2. Zwiększona trwałość napędu RADES -1 uzyskana jest dzięki?
3. Najdłuższa trasa kolejowa w Polsce łączy?
4. W którym roku powstała stacja kolejowa Kielce?
5. Kombud Group to firma?
6. Czym jest Eurobalisa?
7. Czym jest system MOR-3?